Noční výsadek PRO JEDNOTLIVCE NEBO SKUPINY

Co je noční výsadek?

 • privátní zážitek a nezapomenutelné dobrodružství
 • vhodné pro jednotlivce i skupiny přátel
 • skupinový adrenalin pro 4 až 100 osob
 • efektivní stmelování skupin o 2 až 8 členech
 • budete naloženi a odvezeni na předem neznámé místo
 • vašim úkolem je se co nejdříve zorientovat a dopravit se do cílového bodu
 • lidí se můžete dotazovat na cestu
 • nesmíte používat internet, offline mapy nebo GPS
 • během cesty plníte akční úkoly
 • minimální počet osob v jednom týmu: 2
 • každý tým má odlišné místo výsadku
 • na stanovená slova vytváříte vtipnou báseň, tu v cíli recitujete ostatním
 • začínáme se západem slunce
 • cílový bod bývá hospoda vzdálená cca 5 km
 • v cíli probíhá vyhodnocení úkolů a volná zábava, při které se jistě rádi podělíte s ostatními o své zážitky z cesty
 • z cíle vás odvezeme zpět k autům

Proč je noční výsadek oblíbený?

 • vhodné jako firemní akce, pro skupinu přátel, školy i rodiny
 • vhodné pro stmelování kolektivů od 4 osob
 • nezapomenutelný zážitek
 • možnost si ověřit orientační smysl, schopnost improvizace, umění prosadit vlastní názor...
 • je jen na vás, jakou cestou se vydáte k cíli
 • vzdušnou čarou to nemusí být nejrychlejší, vezmete-li to přes pole, budete "zablácení až za ušima", v lese na vás číhají "chápavé větve, mnoho divných zvuků a svítících očí..."

Vhodné použít:

 • na rodinných oslavách
 • jako firemní teambuilding
 • při vícedenních firemních či školních akcích

Pořadatel zajišťuje:

 • ohledání zákazníkem preferované lokality pro výsadek
 • vytvoření tras tak, aby si účastníci co nejvíce užili cestu k cíli
 • stanovení nejvhodnějšího místa pro výsadek
 • vymyšlení až osmi akčních úkolů, které budou účastníci během cesty plnit
 • domluvení a rezervace vhodné hospody jako cílového bodu (dle zvolené varianty)
 • šátky na zakrytí očí během jízdy na místo výsadku
 • odvoz na místo výsadku včetně řidiče pěti nebo devítimístného vozidla
 • odvezení zpět k autům (z cíle nebo hospody)
 • koordinátor
 • osoba na příjmu, jež bude připravena pro účastníky přijet v případě nouze

Lokalita:

 • pořádáme tam, kde si zákazník poručí (převážně poblíž vašeho ubytovacího zařízení)
 • doporučujeme výsadek dělat v regionu, který neznáte

Příplatky:

 • extrémní výsadek pro tvrďáky + 1500 Kč/za skupinu do 8 osob
 • stanoviště na trase s instruktory, zadávání úkolů člověkem (1400 Kč/stanoviště)
 • hromadný odvoz více jak 8 osob (3000 Kč/na každých 8 osob)

Ceny:

1 až 4 osoby

4000 Kč/skupinu

 • bez moderovaného vyhodnocení úkolů a společného posezení v rezervované hospodě
 • časová náročnost 2 hodiny

1 až 4 OSOBY

5000 Kč/skupinu

 • včetně moderovaného vyhodnocení úkolů a společného posezení v rezervované hospodě
 • časová náročnost až 4 h

5 a více OSOB

999 Kč/osoba

 • bez moderovaného vyhodnocení úkolů a společného posezení v rezervované hospodě
 • časová náročnost až 3 h

5 a více OSOB

1299 Kč/osoba

 • včetně moderovaného vyhodnocení úkolů a společného posezení v rezervované hospodě
 • časová náročnost až 5 h

Příplatek za extrémní výsadek zahrnuje:

 • vytvoření trasy, jež vede členitým a těžko průchodným terénem
 • důsledné fyzické vyznačení cesty
 • účastníci si mohou zvolit variantu PRŮZKUMNÍK (nutno se pohybovat ta, aby vás zpozorovalo co nejméně lidí)
 • trasa vede např. prudkými svahy, nutno brodit řeky, procházet přes houští a dbát na to, abyste postupovali v utajení


Povinná výbava:

 • pevná turistická obuv (pohorky)
 • čelovka nebo jiný zdroj světla
 • batoh, pití, pláštěnka
 • mobilní přístroj bude vsunut do obálky a zapečetěn (možno použít jen v případě nouze)
 • doporučujeme dlouhé nohavice a rukávy (snížíte riziko poškrábání od keřů)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ostatní:

 • vzdálenost od cíle: cca 5 km
 • kód zážitku 189X

Zjistit, co vše musí pořadatel zajistit abychom si zážitek užili

Týden předem vyrazit do lokality, vyhledat zajímavé prostředí a vymyslet nejvhodnější trasu:

 • náklady na cestu 300 km x spotřeba 7,5l x cena PHM 32 Kč = 720 Kč
 • opotřebení vozu 300 km x 3,6 Kč = 1080 Kč
 • čas strávený cestováním, vytvářením tras a akčních úkolů: cca 5h x 250 Kč/h = 1250 Kč
 • vyhledat vhodnou hospodu, rezervovat salónek


V den výsadku:

 • čas strávený cestováním na místo konání výsadku a zpět (cca 3 hodiny x 250 Kč = 750 Kč)
 • čas strávený během hry (2 až 4 hodiny x 250 Kč = 1000 Kč)
 • náklady na PHM a opotřebení vozu (1500 až 3000 Kč dle typu dopravního prostředku)


Součet nákladů dělá 7800 Kč. Naštěstí výsadky tvoříme rádi a proto si neproplácíme čas strávený tvorbou.

Storno podmínky:

Rezervovaný termín lze zrušit u koordinátora 420 777 640 202 nebo na: wow@wowzazitky.eu

Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dní před zahájením zážitku, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku/voucher bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, koordinátor má právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu se zahájením nečeká. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu konání. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce, si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Koordinátor je oprávněn neumožnit účast těm, kteří jsou pod vlivem omamných látek či alkoholu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nevhodného počasí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Nebude-li možné v lokalitě konat výsadek či nebude-li mít koordinátor volno, smí se náhradní termín stanovit v sezóně budoucí. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 8 měsíců od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín nebude zákazníkovi hodit, může termín odmítnout. Oblačno, zamračeno, chladné počasí, vysoké teploty, déšť či zhoršená viditelnost nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se zážitek koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u koordinátora telefonicky ověřte, zda se zážitek bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo srazu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín a/nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat příští rok. Zruší-li skupina jednou stanovený termín méně jak 14 dní před termínem konání, cena zážitku bez nároku na náhradu propadá. Za zrušení se považuje i změna v čase konání téhož dne o více jak 2 hodiny. Foto je ilustrativní, může pocházet z jiných akcí.